ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ EΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ EΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ EΤΑΙΡΕΙΩΝ
Με βάση την εμπειρία μας και την διαρκή ενημέρωση μας, ως προς τις ισχύουσες Νομοθετικές και Φορολογικές διατάξεις, σας συμβουλεύουμε για την μορφή της εταιρείας που σας συμφέρει να πραγματοποιήσετε ή σας προτείνουμε να τροποποιήσετε την ήδη υπάρχουσα, για την καλύτερη επίτευξη των σκοπών σας.

Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών με επίβλεψη μηχανογραφημένου λογιστηρίου.

Αναλαμβάνουμε διαδικασίες επιστροφής ΦΠΑ.

Αναλαμβάνουμε άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους.

Ενημέρωση των οικονομικών αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους με απώτερο σκοπό την έγκαιρη γνώση του τελικού αποτελέσματος.

Ίδρυση Ελληνικών Επιχειρήσεων – Αλλοδαπών – Θυγατρικών εταιρειών και Υποκαταστημάτων.

ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με βάση την εμπειρία μας καλύπτουμε όλες τις ανάγκες σας για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση στις αλλαγές της εργατικής νομοθεσίας.

  • Υπολογισμός και έλεγχος της μισθοδοσίας, υπεύθυνα και σύμφωνα με την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.
  • Ανάλυση κόστους ανά εργαζόμενο και τμήμα επιχείρησης.
  • Προϋπολογισμό κόστους απόλυσης και αποζημιώσεων.
  • Μηνιαία και ετήσια reports της μισθοδοσίας κάθε επιχείρησης
  • Υποβολή καταστάσεων σε προγράμματα επιδότησης ΟΑΕΔ.
  • Υποστήριξη σε θέματα εργατικών διαφορών και ελέγχων από εργατολόγο και δικηγόρο.