ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ EΤΑΙΡΕΙΩΝ

ŞİRKETLERE YÖNELİK HİZMETLER

ŞİRKETLERE VERGİ DANIŞMANLIĞI

Deneyimimize ve yürürlükte olan kanun ve vergi hükümleriyle ilgili sürekli bilgi sahibi olmamıza dayanarak, menfaatinize uygun olarak kurulacak şirket türünü seçmeyi veya amaçlarınıza daha iyi ulaşmanız için danışmanlık sunarak mevcut şirketizde yapılması gereken değişiklikleri öneriyoruz.

Tüm kategorilerin muhasebe defterlerini bilgisayarlı muhasebe bölümünün gözetiminde tutmak.

KDV iadesi prosedürlerini yerine getirimek.

Olağan ve olağanüstü denetimler için anında destek vermek.

Kesinleşmiş kâr - zararın zamanında bilinmesi nihai amaç olmak üzere, mali yıl boyunca mali sonuçların güncellenmesi.

Yunan Şirketleri - Yabancı Şirketler - Yan şirket ve Şubelerın kuruluşu

BORDRO HİZMETLERİ

Deneyimlerimize dayanarak, iş mevzuatındaki değişiklikler hakkında geçerli ve zamanında bilgi almanız için tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak.

  • Sorumluluk sahibi  ve iş mevzuatının doğru uygulanmasına uygun olarak bordronun hesaplanması ve kontrolü.
  • Çalışanların ve işletme bölümünün maliyet analizi.
  • İşten çıkartma ve tazminat maliyetleri.
  • Her şirketin bordrosunun aylık ve yıllık raporlarının tanzimi.
  • İşsizlik Kurumu sübvansiyon programlarına listelerin ibrazı
  • İş hukuk uzmanı ve avukat tarafından iş anlaşmazlıkları ve teftişlere destek.