GERÇEK KİŞİLERE HİZMETLER

GERÇEK KİŞİLERE HİZMETLER

GERÇEK KİŞİLERE VERGİ KONULARINDA DANIŞMANLIK

Geçerli ve zamanında vergi bilgilendirmesine ağırlık veren uzman kadromuz, vergi mevzuatındaki değişiklikleri hakkında bilgi edinmeniz avantajını sağlar.

Yunanistan ve yurtdışı mukimleri gelir beyannamelerinin (E1, E2) sunumu.

Tahakkuk fişinin önceden tam olarak hesaplanması.

E9 emlak vergisi beyannameleri ve gayrimenkul devri için gerekli ENFIA (Emlak vergisi) sertifikalarının düzenlenmesi.

Vergi kimlik numarası, e-anahtar ve TAXISNET sayfasından internet hizmetleri kullanım şifrelerinin alınması.

Yunanistan'da ikamet eden bir kişinin yurtdışına taşınması için gerekli tüm belgelerin toplanması, hazırlanması ve mercilere ibraz edilmesi.

A21 çocuk yardımı başvurusu.

Kira sözleşmelerinin sunulması.

Vergi borçları ile sosyal sigorta kurumlarına olan borçların yapılandırılması.

Hayat standardı giderlerini karşılamak üzere sermaye tüketim tablosunun hazırlanması.

Yükümlükler için  MAL BEYANI (POTHEN ESHES iktisap edilen malların kaynağı) formunun derlenmesi ve sunulması.

Hacizi mümkün olmayan banka hesabının beyanı.